O firmě

Firma Bouček, s.r.o., pekařství a koloniál zahájila výrobu a prodej vlastních výrobků v září roku 1991.

Výrobu znovu zavedli potomci pana Boučka, kteří v rámci restituce objevili ve zdevastovaném objektu 2 roštové pece a přestože nikdo nebyl vyučeným pekařem, rozhodli se navázat na přerušenou rodovou tradici.

Postupně jak byly finanční možnosti docházelo k postupné modernizaci pekařského zařízení.

Sortiment výrobků vychází z původních tradičních receptů s minimálním využitím chemických zlepšujících prostředků.

Kromě výrobní činnosti je přímo u pekárny vlastní prodejna, kde kromě plného sortimentu vlastních pekařských výrobků, je široká nabídka koloniálního zboží, včetně uzenin, nápojů i cigaret.

Provoz pekařství i prodejny kromě rodinných příslušníků zajišťují stálí spolupracovníci včetně vlastních učňů.

Leave a Reply